ES projektai

Projektas „Inovatyvios aukcionų platformos, paremtos dirbtinio intelekto (di) rekomendacijų varikliais, kūrimas (AI auction)“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-856-01-0018

Priemonė: Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioritetą „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonė Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020-09-15
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-12-15

Projekto biudžetas: 780 683,98 Eur
Finansavimo suma: 557 333,90 Eur

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į Covid-19 pandemiją priemonė
Projekto vykdytojas: UAB Exleasingcar
Projekto partneris: UAB Altic IT

Projekto tikslas: atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus ir įgyvendinti eksperimentinę plėtrą, siekiant sukurti naują inovatyvią aukcionų platformą su integruotais dirbtinio intelekto įrankiais. Projekto metu bus kuriamas produktas – aukciono platforma su dirbtinio intelekto įrankiais, sprendžiančiais (eliminuojančiais) esmines dabartinių platformų problemas.
Kuriamo produkto tikslas – sutrumpinti automobilio pardavimo aukcione laiką, sprendimų priėmimą perduoti dirbtiniam intelektui ir taip sumažinti žmogiškojo faktoriaus įtaką, sutrumpinti pirkimo procesą pirkėjui ir sumažinti sąnaudas, optimizuoti asortimentą, tokiu būdu didinant pelną.